Misyonumuz

Deha Adaptasyon Zeka Etkinlikleri Merkezi 'nin amacı , çocuklarımız özlerini yitirmeden:

 • Doğaya ve çevresine duyarlı,
 • Kendini ifade edebilen,
 • Özyönetim becerilerine sahip,
 • Bilişsel , sosyal , duygusal ,  psiko-motor ve dil gelişimini edinen,
 • Sorgulayıcı bakış açısına sahip ve bilgiye ulaşma yollarını bilen,
 • Grup çalışmasına uyum sağlayabilen,
 • Kişisel ilgi ve yeteneklerinin farkında olan, 
 • Problem çözme becerilerine sahip,
 • Etik değerlere önem veren,
 • Farklı kültürlere ve farklılıklara saygı duyan,
 • Eşit hak ve özgürlüklere inanan
 • Dünya barışına katkıda bulunan,

Hayat boyu öğrenme alışkanlığını  kazanan bireyler olmalarını sağlamaktır.