Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu

Başarısız öğrenci yoktur! Sadece kendine ve öğrenme yeteneğine güvenmeyen öğrenci vardır. 

Öğrenci koçluğu, öğrencinin bulunduğu noktadan ulaşmak istediği noktaya gitme sürecinde eğitim-öğretim hayatında başarı merdivenlerini güvenle çıkmasını sağlar. 

Öğrenci koçluğu, öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

Tamamen kişinin özelinde oluşturulacak, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde sunulan bir programdır.

Öğrencinin okul başarısını artırmayı,

Kendine uygun hedefler seçmesini,

Etkin çalışmayı öğrenmesini,

Zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını,

Güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını,

Doğru iletişim kurmasını,

Kendine güvenini geliştirmesini hedefler.

Bu konuda merkezimizde bulunan eğitmenlerimiz çocuklarımızın hedeflerini gerçekleştirmelerinde onlara yardımcı olmaya hazır.